Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Žiar » Všetky body

Všetky body v Žiar

Všetky body

598x turistika, 528x miesto, 106x priroda, 88x vrch, 39x duchovno, 31x prevadzkuje, 31x orientačný bod, 21x KST, 19x doprava, 18x cintorín, 18x stravovanie, 17x autobusová zastávka, 16x sluzby, 11x sport, 11x kostol, 11x pitná voda, 9x potraviny, 9x radnica, 9x kríž, 9x obchod, 9x poľovnícky posed, 9x prameň, 8x strom, 8x chranený strom, 7x COOP Jednota, 7x auto, 6x parkovisko, 5x volny-cas, 5x ihrisko, 5x knižnica, 4x studňa, 4x ubytovanie, 4x pohostinstvo, 4x jaskyňa, 4x turistické informácie, 3x sedlo, 3x základná škola, 3x vzdelavanie, 3x pošta, 3x futbal

Všetky body

v Žiar

V Žiar sa nachádza 816 kusov .

, Žiar:, 1 z 14

COOP Jednota, pošta, COOP Jednota, pošta, COOP Jednota, chranený strom, chranený strom, chranený strom, chranený strom, Kláštor pod Znievom, Balmar, chranený strom, pizzéria, chranený strom, COOP Jednota, COOP Jednota, COOP Jednota, COOP Jednota, chranený strom, Chrenovské Lazy, chranený strom, futbal, Jasenovo, prameň, Sklené, prameň, futbal, futbal, autobusová zastávka, autobusová zastávka, základná škola, Znievsky dvor, autobusová zastávka, História obce Ráztočno a ráztočianska vyvieračka, orientačný bod, parkovisko, Koruna, parkovisko, Arnica, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, základná škola, hasiči, kríž, pohostinstvo, Obecný úrad Kláštor pod Znievom, pohostinstvo, kostol, kríž, Sklené pri Handlovej, Prameň na lúke, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bralová Skala, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, ohnisko

, Žiar:, 2 z 14

Štyri Chotáre, autobusová zastávka, Kostolná dolina, základná škola, Zákľuka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Pod Medzníkom, Panský háj, parkovisko, Slatina pod lesom, Budiš II B-1, Záhumnie, Dvorec, Remata, CBA potraviny, prameň, lekáreň, Za Spratekom, detské ihrisko, Piváreň Janco, Závozy, Žiare, Pod Stĺpom, Vyšehrad, Hadviga, Vyšehradské Sedlo, Čertova Dolina, Nad Ráztočnom, Pod Vyšehradom, Horenovo, Sklenianske Lúky, Havranovo, prameň, telefón, Obecný úrad Slovenské Pravno, kostol, prameň, Všetkých svätých, prameň, prameň, Sklené, pitná voda, Dobrovoľný hasičský zbor Slovenské Pravno, Zvonica v Hadvige, orientačný bod, Obecná knižnica Brieštie, orientačný bod, Nad veľkou zemou, Obecná knižnica Jasenovo, Brieštie, Vrt B-5, Vrt B-3, Brieštie, Vrt B-4, Hore vodou, Obecná knižnica Ivančiná, Za mlynom, radnica, Záhumnie

, Žiar:, 3 z 14

Za Hájom, Obecná knižnica Sklené, Znievsky hrad, Penzión Ruža, Zavaskovce, Obecný úrad Brieštie, kostol, Hore Jalovcom, Obecný úrad Jasenovo, svätej Panny Márie, Zniev, tenis, Obecná knižnica Rudno, Pri kostole, cintorín, Trhanová, Laclavá, Za krovím, Pod Brezinou, kostol, Obecný úrad Slovany, Krovisko, radnica, cintorín, Šteklanovský kúsok, kostol, kostol, radnica, Lány ku kostolu, kostol, radnica, Medzi cestami, Horné Trávniky, pošta, kríž, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, telefón, cintorín, Chránený areál Ivančinske močiare - 2. a 3. mokraď, Remata a Ráztočno, Hájska skala, autobusová zastávka, Remäta, autobusová zastávka, chata Štyri chotáre, Budiš, horská chata, parkovisko, miesto na piknik, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed

, Žiar:, 4 z 14

poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, kaplnka, poľovnícky posed, Čepčínec, jaskyňa, parkovisko, Fukovské a Šibeničný vrch, parkovisko, Kapustnice v Tehelni, Pod Kalváriou, Hlboké, Stĺpová, Vrica, Končiar, Dielnice, Do Vadžera, Studenec, Pod hrad, Záskalná, Pred trstím, Švanterová a Bombový močiar, Vädžer, Studenec, Povojník, Hlboké nad Lieštím, Kostolné lazy, Kalvária, Záhumnie niže mesta, Rybníky, Poluské lazy, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Urbársky háj, Remata, Predné lazy, Lány, Pahorok, Šancelova zem, Roh, Skalitá, sv. Kríža, Vlčia, Na chotári, Úboč, Kotelova zem, Ohradisko, Turčianske jasle, Horné lány, Antoliarka, Joklová zem, kostol, Svetlá hora, Závora, Stredné pole, Beňovské, Gričové, Lieskové pole, Kotlová zem

, Žiar:, 5 z 14

Hepeš, Kamenné jasle, Horný háj, Košová, Brován, Kelašské, Borievčie, Záblatie, orientačný bod, Pod Starým hájikom, Kobylia hlava, Za Sokolom, Pri Slatine, ihrisko, Hrabovské lazy, Horné závozy, Borgy, Urbársky pasienok, Starý háj, Polianky, Trasidlá, Dolné závozy, Pod Búnovom, Loviská, Za Hepešom, Bodranská dolina, Pod Dielom, Za Búnovom, Kochanovo, Pod kobyliou hlavou, Pod skalkou, Miliansko, Stráža, Výšina, Za dvorom, Nad úbočím, Dubová, Chrochotia dolina, Brveník, Mokraď, Topole za Dielom, Dedičné polia, Lúčky, Búnov, Tlstý vrch, Rybník, Sokolský jarok, Šiance, Brehy, Uhlište, V Žiaroch, Za Strážou, Kolárovo, Smutné pole, Pod Sokolom, Mladý háj, Pri gaštanoch, Dropová, Rezníkove, Nekelovské

, Žiar:, 6 z 14

Stienky, Slovákova dolina, lyžovanie, Za Baľou, Niže Kríža, Do Kolárova, Pod Strážou, Na Diele, Na vrchné lazy, Kliny, Čiare, Za Dielom, Za meštiankou, pamätník, prístrešok, altánok, Bralová skala, zjazdovka, ohnisko, Nivy vyše dediny, Pole od Budiša, Role od Dubovského, Na Kráľovom, Za Dielom, Hrby, Nad Válovy, Na hŕbach, Osičiny, Hájska skala, Konečná a Horniacka, Pánsky les, Prievlačky, Konopiská, Mačací zámok, Hájovňa, jaskyňa, Hájska,Farská a Kapitulská, Rígeľ, Priepasť, Sedielca, Zahumnie, Horky a Mikelovce, Vidosovce, Veľké lúky, Jelšia, Kotiasov, Seče, Ostre, Horné lúky a Vajaniská, Konca Zahumnia, vrch, Dolu vodou, Podhlavacom, jaskyňa, Doliny, Turiec, vrch, vrch, Pánsky les, Chrastky, Kútiky

, Žiar:, 7 z 14

Panske hory, Horne Brody, Velká stráň, Kapusté záhrady, Prdlové, Na horné lúky, vrch, Poľana, Chlievisko, Pavlova, Pod horou, vrch, vrch, Dlhe, Urbarska hora, Chlieviská, Čertová, Niva, Na horne luky, vrch, Balážové a Kopanice, Meneľova dolina, Dielnice, Za kostolom, Šiare, Za Brezinou, Valentov, Kratiny, vrch, Zadné Huby, Za hrbom, Murovaná skala, Za konopiskami, Zeme od Rakytín, Medzi cestami, Zadné Huby, Súš, Kotišov laz, Niže priehonu, Starý háj, Kliny, Pod Borinou, Výška, Dlhé do prostrednej cesty, Dolina, Na Vandračke, Pod Nivou, Níkespiak, Pod Vtáčnikom, Breziny, Kunovská hora, Široké, Prostredné pašienky, Pod bukovinou, Roveň, Opálený vrch, Za Zigovcami, Bukovina, Za Vtáčnikom, Sokolia dolina

, Žiar:, 8 z 14

Vinohrádok, Miestný hon, Krpelné, J nošíkova skala, Smrekove, Vrch Stráž, Kapustné záhrady, Za Gerinom, Čierny grúň, Breziny, Trávniky, Bonešpak, Mokré sídla, Medze, Pod Trstencom, Gerín, Grajzlova, Lán, Ilavovo, Hadvigská medza, Pod piesky, Pod dúbravou, Pod lúky, Kolichlby, Za hájom, Sokol, Pod baňou, Dolné Nivy, Pred Horou, Svinský bok, Lanagrepeľ, Rovne, Kudelovské, Vlčkov lazík, Predné Huby, Hôrka, Kolin, Dbal, Vysoký vrch, Braný diel, Brezina, Krátke stolo, Pod hájom, Dolné pole, Kliny, Kotrová, Kúpelice, Hopkatoln, Jarky, Horná hranica, Rovné lazy, Polom a Zábrusovo, Zadné pole, Pavlov, Niže hradskej, Zákluky, Kostolec, Pod krizom, Horné Nivy, Pod Strachom

, Žiar:, 9 z 14

Dvorisk, Rybníčky a Hate, Závrat, Chytiny, Na dlhej nive, Vtáčnik, Roveň, Orsačka, Hony, Bukový háj, Jánošíkova skala, Stenclov les, Pod Kostolcom, Sončovské, Repeš, Hukuštiak, Pod Gerinom, Malé Žiare, Údol, U tierca, Za orech, Kamenná hôrka, Pod válovie lazy, Stráň, Na Brody, Venské lazy, Na Bukovci, Na kline, Ilé, Závršie, Bazalovské, Hore chotárom, Na šliame, Panská hora, Pod pálenište, Vančova, Tri Kreple, Pliešky, Ústina, Tomkove diely, Zadná Bôrová, Zlatá studnička, Rand, Lány, Breziny, Vyhĺbený jarček, Diel, Kríž, Predné Huby, Vyšehrad, Lúky, Kopec, Uhliská, Davidova chrasť, Venské lazy, Rodbis, Stráže a lánčeky, Záhumnia, Nad jarkami, Polhuba

, Žiar:, 10 z 14

Fibik, Hôrka, Rýgeľ, Pánska hora, Húsenice, Kobylia hora, Príboj, Za Bôrovou, Pod Dub, Huňovské lúky, Smreky, Za pravý kruh a Sokol, Drahé, Pri Hôrke, Nad Hôrkou, Za Gerínom, Predné lúky, Záhumnia - Rybníky, Nad vodu, Lubná, Vyše cesty, Dielnice pod horou, Horné pivnice, Rusiacka úboč, Háj, Konská, Na návrší, Vysoký vrch, vrch, Dolné pivnice, Kopanice, Skalka, Rovne, Pravá úboč, Mútnik, Čierne Blato, Srnčie chodníky, Záhumie, Čepčianska, Štefanove lazy, Solisko, Pred Budišom, Nad Bokmi, Na Vysoký, Húštinka, Úkladiská, Nové lúky, Do Kožovho jarku, Melišovo, Košarisko, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Korenie, Zadná hora, Poddubie, Medzi cestami, Jančíkova skala

, Žiar:, 11 z 14

Nad besnú vodu, Vyše dediny, Buntovské, Besná voda, Pod Chiliskami, Balvaňovo, Vyše priehonu, Na kaluže, Vranie bralo, Do Dielu, Kameňolom, Na magači, Hájska skala, Trstnaté, Hučľava, Senný vrch, Závodie, Pri Štefanskom kruhu, Prvá dolinka, Nad Havranovým, Lopatiny, Na Sviniaku, výhľad, Kukovské, Za stanicou, Pod Bralovou skalou, Od Paraskovej, Háj, Letisko, Za záhradami, Fakanová, Čierna dolina, Veľké lúky a lánčeky, Piešť, nad Škvarkovým, Diel, Nízke pole, Urbárska hora, Nadávky, Veľké lúky, Vraní kameň, Konča Brodia, Havranova, Borovská, Pod Dlhým grúňom, vrch, Malá Kukovská, Rovná hora, vrch, vrch, Lenherová roľa, Čepčiansky les, Prostredná hora, Ličkov les, Pred uhliskami, Nad Kráľovskú, Úzky les, Dlhé lány a ploštiny, Halaksince, Za poľom

, Žiar:, 12 z 14

Úzka rovná hora, Hore chodníkom, Veľké zeme a Ploštiny, Šajby, Vápenica, Hlboká, Zadná dolina, Palacko, Zadný bok, Mäsiarske jarky, Nad Pavlovo, Medzi hora, Vrch Str ž, Michalovske, Lievovské, Hajčí laz, Čierny diel, Na korení, vrch, Šindelky, Kajsle, Kapustnisko, Za dvorom, Za vývratom, Pred Bindhajom, Na pustom, Mičudova lúka, Do sviňacieho dielu, Nad Veľkou dolinou, Bind háj, Hepeš, vrch, Valaské, Lechnerovo, Tabla, Nitra Dolina, Lazy, Kyslá voda, Zadná Kamenitá, Masiarske výšiny, Predné Kaly, Jamy, Bodeje, Parasková, Strmý bok, Kamenná, Za krížom, Niže cesty, Hlboká dolina, Prostredná, Rúbanina, Piešť, Košariská, Masiarka, Mačie jarky, Majere, Žabec, Malá senica, Na richtárskom, Nad predné Pavlovo

, Žiar:, 13 z 14

Dievčie kríže, Kalné vrchy, Pod Blatom, Na Kriváni, Rakytovo za cestou, Lány, Jasenica, Môsna, Zadné Kaly, Nad Havranovým a Homolovým, Zadné lány, Košariská, Pod Dielom, Na Pavlovu rúbaň, Kabasové jamy, Za dedinským vŕškom, Chobocná, Tesná dolina, Táliky, Kalzenová hora, sedlo, sedlo, cintorín, Misárske, vrch, kríž, Gaštan, vrch, vrch, vrch, Žiar, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Bukovec, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, kríž, kríž, vrch, Bôrová, vrch, vrch, vrch, kríž, vrch, kríž, vrch, vrch, Širiakovo, Kozie chrbty, Malý Vyšehrad, vrch

, Žiar:, 14 z 14

vrch, vrch, Rozložná, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Čierny les, Vápenec, Guľatý vrch, Podhoreň, Závozy, Požežská hlava, vrch, vrch, vrch, vrch, vrch, Pálený vrch, Nemcovo, brod, vrch, Havraní vrch, vrch, vrch, Šiarec, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Horženovo, vlek

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ziar.oma.sk/poi

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.