Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Žiar » Všetky body

Všetky body v Žiar

Všetky body

598x turistika, 528x miesto, 48x priroda, 39x duchovno, 32x vrch, 31x prevadzkuje, 31x orientačný bod, 21x KST, 19x doprava, 18x cintorín, 18x stravovanie, 17x autobusová zastávka, 16x sluzby, 11x pitná voda, 11x kostol, 11x sport, 9x kríž, 9x obchod, 9x poľovnícky posed, 9x potraviny, 9x prameň, 9x radnica, 8x chranený strom, 8x strom, 7x COOP Jednota, 7x auto, 6x parkovisko, 5x ihrisko, 5x volny-cas, 5x knižnica, 4x pohostinstvo, 4x studňa, 4x ubytovanie, 4x jaskyňa, 4x turistické informácie, 3x vzdelavanie, 3x základná škola, 3x pošta, 3x futbal, 2x hasiči

Všetky body

v Žiar

V Žiar sa nachádza 758 kusov .

, Žiar:, 1 z 13

COOP Jednota, pošta, COOP Jednota, pošta, chranený strom, chranený strom, COOP Jednota, chranený strom, Kláštor pod Znievom, chranený strom, chranený strom, chranený strom, Balmar, pizzéria, COOP Jednota, COOP Jednota, chranený strom, COOP Jednota, COOP Jednota, Chrenovské Lazy, chranený strom, futbal, Jasenovo, prameň, Sklené, prameň, futbal, futbal, autobusová zastávka, základná škola, autobusová zastávka, Znievsky dvor, História obce Ráztočno a ráztočianska vyvieračka, orientačný bod, parkovisko, Arnica, autobusová zastávka, parkovisko, Koruna, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, základná škola, hasiči, kríž, Sklené pri Handlovej, kríž, Prameň na lúke, Obecný úrad Kláštor pod Znievom, autobusová zastávka, kostol, pohostinstvo, pohostinstvo, Bralová Skala, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Záhumnie, základná škola

, Žiar:, 2 z 13

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Slatina pod lesom, autobusová zastávka, Zákľuka, Kostolná dolina, Štyri Chotáre, Budiš II B-1, Pod Medzníkom, autobusová zastávka, Panský háj, ohnisko, parkovisko, Remata, lekáreň, prameň, detské ihrisko, CBA potraviny, Nad Ráztočnom, Závozy, Žiare, Hadviga, Piváreň Janco, Čertova Dolina, Vyšehrad, Horenovo, Pod Vyšehradom, prameň, Sklenianske Lúky, Vyšehradské Sedlo, Pod Stĺpom, Havranovo, telefón, Nad veľkou zemou, Sklené, prameň, prameň, Dvorec, Obecný úrad Slovenské Pravno, prameň, Za Spratekom, kostol, Všetkých svätých, pitná voda, Dobrovoľný hasičský zbor Slovenské Pravno, orientačný bod, orientačný bod, Brieštie, Vrt B-3, Vrt B-5, Vrt B-4, Brieštie, Zvonica v Hadvige, Obecná knižnica Brieštie, Obecná knižnica Ivančiná, Obecná knižnica Jasenovo, Za mlynom, Hore vodou, Penzión Ruža, radnica

, Žiar:, 3 z 13

Obecná knižnica Sklené, Záhumnie, Za Hájom, Zavaskovce, Obecná knižnica Rudno, cintorín, Obecný úrad Brieštie, Za krovím, svätej Panny Márie, kostol, tenis, Pri kostole, Laclavá, kostol, Obecný úrad Jasenovo, cintorín, Trhanová, Pod Brezinou, Hore Jalovcom, kostol, Krovisko, kostol, radnica, Šteklanovský kúsok, Obecný úrad Slovany, radnica, radnica, kostol, kríž, kríž, pošta, Lány ku kostolu, Horné Trávniky, Medzi cestami, Znievsky hrad, Zniev, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, telefón, Chránený areál Ivančinske močiare - 2. a 3. mokraď, Hájska skala, Remata a Ráztočno, Remäta, autobusová zastávka, autobusová zastávka, chata Štyri chotáre, Budiš, horská chata, poľovnícky posed, parkovisko, miesto na piknik, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed

, Žiar:, 4 z 13

poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, Čepčínec, Remata, jaskyňa, kaplnka, Studenec, Studenec, Končiar, Pod Kalváriou, Do Vadžera, Pred trstím, Povojník, Vrica, Vädžer, Dielnice, Fukovské a Šibeničný vrch, Záskalná, orientačný bod, parkovisko, Stĺpová, Švanterová a Bombový močiar, Pod hrad, Kapustnice v Tehelni, Hlboké, parkovisko, Rybníky, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Hlboké nad Lieštím, Vlčia, Záhumnie niže mesta, prístrešok, altánok, Kalvária, Poluské lazy, lyžovanie, Predné lazy, kostol, Kostolné lazy, Urbársky háj, sv. Kríža, Horný háj, pamätník, Antoliarka, Búnov, Skalitá, Svetlá hora, Kamenné jasle, Za dvorom, Úboč, Brveník, Záblatie, Za Strážou, Kobylia hlava, Lány, Stráža, Topole za Dielom, Kotlová zem

, Žiar:, 5 z 13

Brován, Pod Dielom, Za Búnovom, Pod Starým hájikom, Pahorok, Kochanovo, Dolné závozy, Pri Slatine, Starý háj, Sokolský jarok, Pod kobyliou hlavou, Trasidlá, Ohradisko, Bodranská dolina, Na chotári, V Žiaroch, Urbársky pasienok, Šancelova zem, Tlstý vrch, Hepeš, Horné lány, Dubová, Chrochotia dolina, Pod Búnovom, Stredné pole, Šiance, Borievčie, Košová, Borgy, Lúčky, Kotelova zem, Mokraď, Joklová zem, Pod Sokolom, Miliansko, Gričové, Závora, Roh, Beňovské, Turčianske jasle, Za Sokolom, Lieskové pole, Horné závozy, Loviská, Brehy, Niže Kríža, Dedičné polia, Slovákova dolina, Smutné pole, Za Baľou, Rezníkove, Mladý háj, Za Hepešom, Stienky, Kolárovo, Na Diele, Pri gaštanoch, Dropová, Kelašské, Nad úbočím

, Žiar:, 6 z 13

Bralová skala, Čiare, Uhlište, Polianky, Hrabovské lazy, Pod Strážou, Pod skalkou, ihrisko, Výšina, Rybník, Za meštiankou, Na vrchné lazy, Do Kolárova, Kliny, zjazdovka, Za Dielom, Nekelovské, ohnisko, jaskyňa, Hájska skala, jaskyňa, Prievlačky, Hrby, Na hŕbach, Za Dielom, Priepasť, Sedielca, Konečná a Horniacka, Na Kráľovom, Pole od Budiša, Hájovňa, Konopiská, Mačací zámok, výhľad, Osičiny, Nivy vyše dediny, Role od Dubovského, Hájska skala, Nad Válovy, Pánsky les, Hájska,Farská a Kapitulská, Rígeľ, Na horne luky, Velká stráň, Urbarska hora, Chrastky, Niva, Doliny, Ostre, Pod horou, Čertová, Chlieviská, Horne Brody, Seče, Panske hory, Na horné lúky, Pavlova, Dlhe, Kotiasov, Chlievisko

, Žiar:, 7 z 13

Konca Zahumnia, Veľké lúky, Prdlové, Horky a Mikelovce, Kapusté záhrady, Podhlavacom, Vidosovce, Poľana, Dolu vodou, Zahumnie, Pánsky les, Horné lúky a Vajaniská, Krpelné, Pod krizom, Pod dúbravou, Polom a Zábrusovo, Za konopiskami, Za kostolom, Dbal, Ilavovo, Zákluky, Rovne, Za hrbom, Súš, Závrat, Trávniky, Pod Strachom, Vlčkov lazík, Hôrka, Balážové a Kopanice, Pod hájom, Za hájom, Sokol, Rybníčky a Hate, Za Zigovcami, Zeme od Rakytín, Kliny, Krátke stolo, Chytiny, Kotrová, Údol, Pod bukovinou, Dielnice, Za orech, Kliny, Na dlhej nive, Smrekove, Horné Nivy, Stenclov les, Turiec, Široké, Opálený vrch, Vrch Stráž, Hony, Dvorisk, Predné lúky, Miestný hon, Repeš, Kamenná hôrka, Roveň

, Žiar:, 8 z 13

Prostredné pašienky, Pod Kostolcom, Sokolia dolina, Kunovská hora, Bukovina, Zadné Huby, Kotišov laz, Meneľova dolina, Jánošíkova skala, Pod Nivou, Niže hradskej, Niže priehonu, Horná hranica, Braný diel, Medzi cestami, Zadné pole, Čierny grúň, U tierca, J nošíkova skala, Pod baňou, Hadvigská medza, Pavlov, Murovaná skala, Vinohrádok, Nad jarkami, Grajzlova, Breziny, Sončovské, Na Vandračke, Pod Trstencom, Kostolec, Zadná Bôrová, Dolné Nivy, Za pravý kruh a Sokol, Kudelovské, Na Brody, Jelšia, Kútiky, Rovné lazy, Kratiny, Výška, Bukový háj, Dolné pole, Kobylia hora, Pod lúky, Vysoký vrch, Za Bôrovou, Bazalovské, Valentov, Dolina, Venské lazy, Pod Borinou, Pod Dub, Jarky, Uhliská, Záhumnia, Pred Horou, Na šliame, Brezina, Kapustné záhrady

, Žiar:, 9 z 13

Lán, Ústina, Hore chotárom, Za Brezinou, Vančova, Mokré sídla, Medze, Za Gerinom, Davidova chrasť, Níkespiak, Starý háj, Ilé, Pod Vtáčnikom, Šiare, Pod piesky, Vtáčnik, Kolin, Kolichlby, Predné Huby, Pod Gerinom, Breziny, Dlhé do prostrednej cesty, Lanagrepeľ, Zlatá studnička, Hopkatoln, Príboj, Na Bukovci, Stráň, Húsenice, Venské lazy, Gerín, Za Vtáčnikom, Zadné Huby, Na kline, Roveň, Hukuštiak, Malé Žiare, Orsačka, Svinský bok, Kúpelice, Vyhĺbený jarček, Bonešpak, Predné Huby, Drahé, Mútnik, Pánska hora, Medzi cestami, Fakanová, Trstnaté, Nové lúky, Húštinka, Do Kožovho jarku, Kríž, Korenie, Čierna dolina, Havranova, Rusiacka úboč, Skalka, Nadávky, Úzky les

, Žiar:, 10 z 13

Nízke pole, Polhuba, nad Škvarkovým, Úzka rovná hora, Hore chodníkom, Čierne Blato, Malá Kukovská, Jančíkova skala, Veľké lúky, Pliešky, Na návrší, Nad Havranovým, Háj, Urbárska hora, Pod válovie lazy, Vyše cesty, Do Dielu, Besná voda, Horné pivnice, Konča Brodia, Huňovské lúky, Stráže a lánčeky, Pri Hôrke, Dolné pivnice, Diel, Čepčiansky les, Breziny, Nad vodu, Košarisko, Za poľom, Kopec, Lúky, Pod Bralovou skalou, Pod pálenište, Na Vysoký, Nad Bokmi, Pri Štefanskom kruhu, Štefanove lazy, Za záhradami, Čepčianska, Pred uhliskami, Vyše dediny, Kameňolom, Rýgeľ, Konská, Nad besnú vodu, Na kaluže, Rovne, Poddubie, Prvá dolinka, Závršie, Kopanice, Tomkove diely, Solisko, Na magači, Záhumie, Letisko, Smreky, Diel, Hôrka

, Žiar:, 11 z 13

Balvaňovo, Ličkov les, Za Gerínom, Vraní kameň, Buntovské, Hučľava, Rand, Pred Budišom, Lopatiny, Na Sviniaku, Borovská, Lubná, Úkladiská, Fibik, Nad Kráľovskú, Tri Kreple, Záhumnia - Rybníky, Háj, Kukovské, Vysoký vrch, Za stanicou, Piešť, Rodbis, Závodie, Panská hora, Vranie bralo, Od Paraskovej, Nad Hôrkou, Melišovo, Halaksince, Pravá úboč, Vyše priehonu, Vyšehrad, Lány, Pod Dlhým grúňom, Dlhé lány a ploštiny, Srnčie chodníky, Rovná hora, Senný vrch, Pod Chiliskami, Lenherová roľa, Niže cesty, Zadná dolina, Bodeje, Mačie jarky, Na richtárskom, Masiarka, Predné Kaly, Veľké lúky a lánčeky, Kajsle, Veľké zeme a Ploštiny, Masiarske výšiny, Lechnerovo, Zadná hora, Nad Veľkou dolinou, Košariská, Kapustnisko, Majere, Čierny diel, Prostredná

, Žiar:, 12 z 13

Na korení, Hlboká dolina, Lazy, Piešť, Hajčí laz, Palacko, Nitra Dolina, Tabla, Nad Pavlovo, Parasková, Za dvorom, Zadná Kamenitá, Pod Blatom, Dielnice pod horou, Mäsiarske jarky, Mičudova lúka, Šindelky, Vrch Str ž, Za vývratom, Dievčie kríže, Vápenica, Prostredná hora, Michalovske, Nad predné Pavlovo, Za krížom, Valaské, Malá senica, Kamenná, Jamy, Hlboká, Kalné vrchy, Do sviňacieho dielu, Strmý bok, Žabec, Jasenica, Šajby, Nad Havranovým a Homolovým, Na pustom, Rúbanina, Za dedinským vŕškom, Kyslá voda, Zadné Kaly, Medzi hora, Kabasové jamy, Rakytovo za cestou, Na Kriváni, Lány, kríž, Lievovské, Bind háj, Na Pavlovu rúbaň, Hepeš, Chobocná, Tesná dolina, Zadný bok, Pod Dielom, Košariská, cintorín, Pred Bindhajom, Táliky

, Žiar:, 13 z 13

Zadné lány, Môsna, Kalzenová hora, Misárske, kríž, kríž, kríž, kríž, Bukovec, Gaštan, vrch, Bôrová, Žiar, Vápenec, Čierny les, Rozložná, Závozy, vrch, Podhoreň, Širiakovo, Guľatý vrch, Požežská hlava, Kozie chrbty, Malý Vyšehrad, cintorín, Havraní vrch, Nemcovo, brod, Pálený vrch, cintorín, Šiarec, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Horženovo, vlek

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ziar.oma.sk/poi

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.